Today: 18.05.2024
Влиянието на емоционалната интелигентност
admin Posted on 12:00

Влиянието на емоционалната интелигентност

Влиянието на емоционалната интелигентност  и как се отразяват тя на социалните умения

По принцип емпатията е настройка на другите. Настройка във всяко от техните състояния, приемане на настроението им, разбиране на езика и четене на невербални знаци. Първото нещо, върху което се проявява влиянието на емоционалната интелигентност, е способността да разпознаваме емоциите на другите. От там и способността да правим заключения от нея.

 Правилото да не крещиш на плачещо дете, да не водиш продължителни спорове с агресивни хора е основно правило за съпричастност. То помага да се намалят пропилените усилия. Мениджър, който чува подчинените си и им дава инструментите за растеж и развитие, се проявява като съпричастен лидер. Това става защото усеща нуждите на другите и им помага да реализират потенциала си.

Чувството за справедливост се свързва и с емпатията. Това са липсата на предразсъдъци и предпочитания, способността да се използват уменията на всички участници в процеса за общото благо. И, разбира се, човек с развита емоционална интелигентност обикновено разбира добре за какво не се говори. Той уважава слабите места, помни травмите, не тласка конфликтните страни, вижда йерархията и знае как да се съобразява с това.

– Социални умения –

Всички горепосочени зони на влиянието на емоционалната интелигентност водят до основното: комбинацията от тези качества ни помага да разбираме по-добре хората, да не подхранваме неоправдани очаквания към тях, да не изискваме повече от себе си и другите, отколкото можем, да не станем заложници на емоции, да не се поддаваме на групово влияние …
Хората с висок еквалайзер най-често работят по риторични техники или вече добре владеят техники за убеждаване. Те знаят как да определят словесно приоритетите, не очакват емоциите им да бъдат познати и рядко се плъзгат в пасивно-агресивно поведение.

Емоционалната интелигентност помага да се обединят хората и да се инициират промени в семейството или групата, без да се предизвикват негативни чувства у никого. Без да се видят предимствата на всеки поотделно, когато се изисква да се постигнат общи цели. Екипите с такива хора са почти винаги място за размножаване, където е лесно да израстваш и да получиш много свързани умения и в същото време укрепваш самочувствието.