Today: 18.05.2024
Почистване на септичен резервоар
admin Posted on 13:32

Почистване на септичен резервоар и неговото изпразване

Какво е почистване на септичен резервоар?

Септичната яма е система, разположена под земята за събиране и пречистване на отпадъчни води. Септичните ями се инсталират, когато сграда или имот не са свързани към главната канализационна система, която обикновено изпълнява тази функция.

Процесът на третиране вътре в резервоара е нехимичен и включва биологично разлагане, утаяване и отводняване. Терминът „септичен“ се отнася до анаеробната бактериална система, която се развива в резервоара и причинява отпадъците, които се изхвърлят в резервоара, да се разлагат или минерализират.

Необходима е редовна профилактична поддръжка за отстраняване на невъзстановими твърди частици, които се утаяват на дъното на септичната яма.

Септична яма и как да я изпразним

За да се избегне замърсяването на околните подпочвени води, възможността от твърди частици да излязат от резервоара и да унищожат изчистените течни отпадъчни води и за да се поддържа ефективна работа, е важно да се гарантира, че вашият септичен резервоар се изпразва редовно. Просто изпразвайки резервоара си на всеки 6-12 месеца, ще сте сигурни, че ще избегнете тези проблемни ситуации.

Почистване на септичен резервоар

С течение на времето септичните ями естествено ще бъдат обект на натрупване на утайки. Следователно, за да се поддържа ефективно функциониране, включването на услугите на специалист може лесно да се справи с този проблем.  Екип от експерти бързо ще почистим вашия септичен резервоар за нула време.

Почистване на резервоара

Редовното почистване и изпразване на резервоара е важна част от поддържането на ефективна работа на системата и избягване на екологични инциденти. Ако организирате периодичното обслужване на тези резервоари ще избегнете разходите за спешни повиквания. Ако обаче се случи непредвиденото, има фирми които са на разположение всеки ден, за да ви помогнат да отстраните проблема възможно най-бързо.

Поддръжка на септичен резервоар

Като цяло септичните ями изискват много малко по отношение на поддръжката. Въпреки това, като вземете предвид какво изхвърляте в канализацията и тоалетните, може значително да подобрите шансовете си да избегнете запушвания и други проблеми.

Необходима е редовна профилактична поддръжка за отстраняване на невъзстановими твърди частици, които се утаяват на дъното на септичната яма, намалявайки нейния капацитет и ефективност. Ако поддържате правилно системата си за септични ями, с малко помощ от ваша страна, тя ще продължи много години.