Today: 21.07.2024
Пълно автокаско 
admin Posted on 15:41

Пълно автокаско 

Пълно автокаско. Цялостна застраховка плаща за отстраняване на щети по вашия автомобил от неща като: 

  • Природни бедствия 
  • кражба 
  • Вандализъм 
  • Сблъсък с животно 

Пълно автокаско 

Например, ако паркирате колата си под дърво и тежък сняг събори клон, който счупи предното ви стъкло, цялостното покритие, често наричано „различно от покритие при сблъсък“, може да ви помогне да заплатите разходите за ремонт.

Точно като покритието срещу сблъсък, пълната застраховка не се изисква от държавата, но ако финансирате или вземете колата си на лизинг, вашият кредитор може да изиска от вас да я имате. 

Важно е да имате застраховка на автомобила. Помага ви да останете защитени, в случай че претърпите инцидент или нещо се случи с автомобила ви. Има много видове автомобилни застраховки и може да изглежда трудно да решите какви видове автомобилни застраховки имате нужда. Видовете автомобилни застраховки, които трябва да получите, ще зависят от това къде живеете. Ние можем да ви помогнем да разберете различните налични опции и да ви помогнем да намерите най-достъпните цени за автомобилните застраховки, които отговарят най-добре на вашата ситуация. 

Отговорност за телесна повреда при сключване на гражданска отговорност 

Покритието на отговорност за телесна повреда може да ви помогне да се предпазите от финансови загуби, ако нараните някого при злополука. Например, ако случайно преминете на червен светофар и нараните някого, това покритие може да помогне за плащането на медицинското му лечение. Повечето щати изискват да имате покритие за отговорност за телесна повреда. 

Отговорност за имуществени вреди при ГО 

Покритието за отговорност за имуществени щети плаща за щети, причинени от вашия автомобил на имущество, което не притежавате. Това включва огради, пощенски кутии и други коли. Например, ако извадите пощенската кутия на съсед, докато шофирате в силна дъждовна буря, тази застраховка за отговорност може да ви помогне да заплатите щетите. В България е задължително да имате сключена застраховка гражданска отговорност. 

Покритие при сблъсък при сключено автокаско 

Застраховката срещу сблъсък помага да заплатите щети, нанесени на вашия автомобил, ако ударите друго превозно средство или предмет. Например, ако се ударите в дърво, това покритие може да ви помогне да заплатите щетите по колата ви. Застраховката срещу сблъсък не се изисква от държавните закони, но вашият кредитор може да изиска да закупите това покритие.